LIKONDA® 3-Cr-MC

Blizgiųjų cinko dangų melsvo chromatavimo trivalenčio chromo junginių tirpale procesas

Procesas LIKONDA® 3-Cr-MC skirtas melsvoms chromatinėms plėvelėms gauti blizgiųjų cinko dangų, nusodintų iš šarminių ir rūgščiųjų elektrolitų, paviršiuje. Kompozicijos LIKONDA® 3-Cr-MC tirpalą galima naudoti pakabų arba būgnų tipo automatinėse ir aptarnaujamose rankiniu būdu linijose.

Kompozicijos Likonda 3-Cr-MC tirpalas neturi savo sudėtyje labai toksiškų Cr (VI) junginių. Šios kompozicijos pagrindas yra polimeriniai kompleksiniai Cr (III) junginiai, leidžiantys dekoratyvias bei korozijai ir temperatūrai atsparias melsvas chromatines plėveles gauti kambario temperatūroje.

Chromatinių plėvelių, gaunamų chromatuojant ant pakabų, korozinis atsparumas, nustatytas pagal ISO 9227 neutralaus 5% druskos rūko kameroje, yra 120-150 val. iki baltų cinko korozijos produktų pasirodymo. Chromatinė danga atspari temperatūrai iki 200°С.

Chromatavimo tirpalo sudėtis

Kompozicija LIKONDA® 3-Cr-MC 30 – 80 (opt. 50) cm3/dm3

 

Technologiniai parametrai

Tirpalo rūgštingumas 1,5 – 3,0 (opt. 2,0 – 2,2) pH vien.
Tirpalo temperatūra 16 – 30 °C
Chromatavimo trukmė 30 – 60 s
Maišymas Rekomenduojama lengvai maišyti tirpalą suslėgtu oru, judinti pakabas arba supurtyti krepšius.
Džiovinimas Rekomenduojama džiovinti šiltu (60 – 70 °C) oru, pučiamu į džiovyklą su slėgiu.
Top