LIKONDA® 3-Cr

Blizgiųjų cinko dangų vaivorykštinio chromatavimo trivalenčio chromo junginių tirpale procesas

Procesas Likonda® 3-Cr skirtas vaivorykštinėms chromatinėms plėvelėms gauti blizgiųjų cinko dangų, nusodintų iš šarminių ir rūgščiųjų elektrolitų, paviršiuje. Kompozicijos Likonda® 3-Cr tirpalą galima naudoti pakabų arba būgnų tipo automatinėse ir aptarnaujamose rankiniu būdu linijose.

Kompozicijos Likonda® 3-Cr tirpalas neturi savo sudėtyje labai toksiškų Cr(VI) junginių. Šios kompozicijos pagrindas yra organiniai polimeriniai kompleksiniai Cr(III) junginiai, leidžiantys gauti dekoratyvias bei korozijai ir temperatūrai atsparias vaivorykštines chromatines plėveles kambario temperatūroje.

Gaunamų ant pakabų chromatinių plėvelių korozinis atsparumas iki baltų cinko korozijos produktų pasirodymo, nustatytas pagal ISO 9.308-85 neutralaus 5% druskos rūko kameroje, yra 120-240 val.. Chromatinė danga atspari temperatūrai iki 200°С.

Chromatavimo tirpalo sudėtis

Kompozicija LIKONDA® 3-Cr 50 – 100 cm3/dm3

 

Technologiniai parametrai

Tirpalo rūgštingumas 1,4 – 1,8 pH vien.
Tirpalo temperatūra 16 – 30 °C
Chromatavimo trukmė 30 – 60 s
Maišymas Rekomenduojama maišyti tirpalą suslėgtu oru, judinti pakabas arba supurtyti krepšius.
Džiovinimas Rekomenduojama džiovinti šiltu (60 – 80 °C) oru, pučiamu į džiovyklą su slėgiu.

 

Chromatuojantis tirpalas Likonda® 3-Cr koreguojamas pridedant kompozicijos Likonda® 3-Cr ir azoto rūgšties.

Orientacinė kompozicijos Likonda® 3-Cr išeikvojimo norma  yra 10 - 20 cm3 (pakabos) ir 20 - 30 cm3 (būgnai)  1 m2 apdoroto paviršiaus. Faktinė kompozicijos Likonda® 3-Cr išeikvojimo norma  nustatoma praktiškai, atsižvelgiant į konkrečias gamybos sąlygas.

Top