LIKONDA® 3-Cr-JC

Blizgiųjų cinko dangų juodojo chromatavimo trivalenčio chromo junginių tirpale procesas

Procesas Likonda® 3-Cr-JC skirtas gilioms (sodrioms) juodoms chromatinėms plėvelėms gauti blizgiųjų cinko dangų, nusodintų iš šarminių ir rūgščiųjų elektrolitų, paviršiuje. Kompozicijos Likonda® 3-Cr-JC tirpalą galima naudoti pakabų arba būgnų tipo automatinėse ir aptarnaujamose rankiniu būdu linijose.

Kompozicijos Likonda® 3-Cr-JC tirpalas neturi savo sudėtyje labai toksiškų Cr (VI) junginių. Šios kompozicijos pagrindas yra polimeriniai kompleksiniai Cr (III) junginiai, leidžiantys dekoratyvias bei korozijai ir temperatūrai atsparias giliai (sodriai) juodas chromatines plėveles gauti kambario temperatūroje.

Procese Likonda® 3-Cr-JC naudojamas papildomas galutinis padengiamasis plonas permatomas  Likonda® LC-H sluoksnis ant gaunamų juodųjų chromatinių plėvelių, kuris, dėka vandeniui atsparių savybių, žymiai padidina jų korozinį atsparumą.

Chromatavimo tirpalų sudėtis

Kompozicija LIKONDA® 3-Cr-JCA 80 – 120 (opt.100) cm3/dm3
Kompozicija LIKONDA® 3-Cr-JCB 30 – 70 (opt.50) cm3/dm3

 

Technologiniai parametrai

Tirpalo rūgštingumas 1,4 – 2,2 (opt.1,8) pH vien.
Tirpalo temperatūra 16 – 35 (opt.25) °C
Chromatavimo trukmė 15 – 60 (opt.30-40) s
Maišymas Rekomenduojama intensyviai maišyti tirpalą suslėgtu oru.

 

Likonda® LC-H tirpalo sudėtis ir technologiniai parametrai

Kompozicija Likonda® LC-H 150 – 250 (opt. 200) cm3/dm3
Tirpalo temperatūra 16 – 35 °C
Pamerkimo trukmė 20 – 40 s
Džiovinimas Rekomenduojama džiovinti šiltu (60 – 80 °C) oru, pučiamu į džiovyklą su slėgiu.

 

Tipinis ciklas:

 - cinkavimas

 - praplovimas

 - nušviesinimas  0,25 – 0,5 % - azoto rūgštyje

 - praplovimas

 - chromatavimas tirpale Likonda® 3-Cr-JC

 - praplovimas

 - apdirbimas tirpale Likonda® LC-H

 - džiovinimas

Gaunamų juodųjų chromatinių plėvelių su papildoma Likonda® LC-H danga korozinis atsparumas, nustatytas pagal ISO 9227 neutralaus 5% druskos rūko kameroje, yra 96-120 val. (būgnai) ir 120-144 val. (pakabos) iki baltų cinko korozijos produktų pasirodymo. Chromatinė danga atspari temperatūrai iki 200°С.

Kompozicijos Likonda® 3-Cr-JC A и Likonda® 3-Cr-JC B pagrinde naudojamos naujo tirpalo gamyboje arba tirpalo koregavimui.

Chromatuojantis tirpalas koreguojamos papildant jį Likonda® 3-Cr-JCR (naudojamas pagrindinių tirpalo komponentų papildymui) ir kompozicija Likonda® 3-Cr-JCP (naudojamas rūgštingumui atstatyti).

Top