LIKONDA® 21

Blizgiųjų cinko dangų bespalvio chromatavimo procesas

Procesas LIKONDA® 21 skirtas skaidrioms bespalvėms chromatinėms plėvelėms gauti blizgiųjų  cinko dangų, nusodintų iš šarminių ir rūgščiųjų elektrolitų, paviršiuje.  Procesą galima naudoti pakabų ir būgnų tipo automatinėse ir aptarnaujamose rankiniu būdu linijose.

Chromatinių plėvelių korozinis atsparumas, nustatytas pagal ISO 9227 neutralaus 5% druskos rūko kameroje, yra 24 – 48 val. iki baltų cinko korozijos produktų pasirodymo.

Chromatavimo kompozicija LIKONDA® 21 yra sausas miltelių pavidalo Cr(VI) ir Cr(III) junginių bei neorganinių druskų mechaninis mišinys.

Chromatavimo tirpalo sudėtis

Kompozicija LIKONDA® 21 40 – 50 g/dm3
Sieros rūgštis (d = 1,84) 0,8 – 1,0 cm3/dm3

 

Technologiniai parametrai

Tirpalo rūgštingumas 1,9 – 2,5 pH vien.
Tirpalo temperatūra 16 – 30 °C
Chromatavimo trukmė 20 – 40 s
Maišymas Rekomenduojama lengvai maišyti tirpalą suslėgtu oru, judinti pakabas arba supurtyti krepšius.
Džiovinimas Rekomenduojama džiovinti šiltu (50 – 60 °C) oru, pučiamu į džiovyklą su slėgiu.
Top