LIKONDA® 24

Blizgiųjų cinko dangų melsvo chromatavimo procesas

Procesas LIKONDA® 24 skirtas melsvoms chromatinėms plėvelėms gauti blizgiųjų  cinko dangų, nusodintų iš šarminių ir rūgščiųjų elektrolitų, paviršiuje.  Procesą galima naudoti pakabų ir būgnų tipo automatinėse ir aptarnaujamose rankiniu būdu linijose.

Chromatavimo tirpalas LIKONDA® 24 neturi savo sudėtyje labai toksiškų Cr(VI) junginių.

Chromatinių plėvelių korozinis atsparumas, nustatytas pagal ISO 9227 neutralaus 5% druskos rūko kameroje, yra 12 – 24 val. iki baltų cinko korozijos produktų pasirodymo.

Chromatavimo kompozicija LIKONDA® 24 yra Cr(III) junginių, neorganinių druskų ir organinių rūgščių mišinys ir sudaryta iš dviejų sausų miltelių pavidalo dalių: LIKONDA® 24A ir LIKONDA® 24B.

Chromatavimo tirpalo sudėtis

Kompozicija LIKONDA® 24A 8 – 12 g/dm3
Kompozicija LIKONDA® 24B 4 – 12 g/dm3
Sieros (d=1,84) arba azoto (d=1,37) rūgštis 0,5 – 1,5 cm3/dm3

 

Technologiniai parametrai

Tirpalo rūgštingumas 1,8 – 2,5 pH vien.
Tirpalo temperatūra 16 – 30 °C
Chromatavimo trukmė 20 – 45 s
Maišymas Rekomenduojama lengvai maišyti tirpalą suslėgtu oru, judinti pakabas arba supurtyti krepšius.
Džiovinimas Rekomenduojama džiovinti šiltu (60 – 80 °C) oru, pučiamu į džiovyklą su slėgiu.
Top