LIKONDA® CHROM P-1

Putodaris LIKONDA® CHROM P-1 skirtas padengti chromavimo elektrolito paviršių puta ir išvengti toksiško vandens rūko susidarymo elektrolitinio chromavimo metu. Kartu sumažėja elektrolito paviršiaus įtempimas ir žymiai sumažėja elektrolito išnešimas.

Putodaris LIKONDA® CHROM P-1 yra baltų kristalinių miltelių pavidalo organinių ir neroganinių cheminių medžiagų mechaninis mišinys, tirpus vandenyje.
Chromavimo elektrolite putodaris LIKONDA® CHROM P-1 yra chemiškai atsparus ir neįtakoja chromo dangos fizinių savybių ir korozinio atsparumo.

Putodario naudojimas.

Reikalingas putodario LIKONDA® CHROM P-1 kiekis chromavimo vonioje priklauso nuo putos, neleidžiančios susidaryti vandens rūkui, sluoksnio storio, ir yra apie 0,05-0,2 g/dm3. Sunaudojimo norma – 2,50-10 g 1000 A · valandų arba 0,15-0,2 g/m2 dangos.
Putojimas ir putos sluoksnio storis nurodo putodario kiekį chromavimo elektrolite.
Naudojant pakankamus putodario kiekius, įjungus srovę elektrolito paviršius labai greitai pasidengia gana storu putos sluoksniu. Pašalinių metalų jonų priemaišos chromavimo elektrolite mažina putojimą ir putos sluoksnio storį, o tai veda prie didesnio putodario sunaudojimo. Nežiūrint į tai, naudojant maksimalius putodario kiekius vandens rūko susidarymo išvengiama net esant nedideliam putos storiui.

Saugos reikalavimai.

Putodaris LIKONDA® CHROM P-1 savaime neužsidega ir nesprogsta. Tačiau reikia žiūrėti, kad putos sluoksnis nebūtų per storas, nes jame yra vandenilio dujų, ir gali iškilti sprogimo pavojus. Neleisti sistemoje atsirasti ugniai ar kibirkštims.

Top